سرقت به عنف

چند روز پيش از تلويزيون اصطلاح سرقت به عنف را شنيدم . از آنجايی که احتمال دادم اين اصطلاح هم  ، ازآن مدلهای جديد است و حتما برای خودش معنا و تفسيری دارد ، توجهی نکردم. اما مدتی که گذشت احساس کردم اين جمله يه کم قناسی داره و بيشتر دقت کردم ديدم که هيچ رقمه مفهومی از اين اصطلاح انتزاع نمی شود . سرقت به ماشين ، سرقت به خانه دارای مفهوم هستند همچنين تجاوز به عنف هم دارای معنی است . اما سرقت به عنف يعنی چی ؟
اولين فکری که به ذهنم رسيد اين بود که احتمالا منظور از عنف ، همان زن يا جنس مونث است و معنی سرقت به عنف ، سرقت به زن است ( با حفظ معنی به ) و حتما اين تعبير برای زنانی استفاده می شود که يک طلا فروشی متحرک هستند و وقتی دزدی از آنها سرقت می کند مثل اين است که به طلا فروشی دستبرد زده باشد .
دومين مفهومی که از اين اصطلاح به ذهنم رسيد تجاوز به عنف بود . چنانچه بشود يه جوری سرقت را با تجاوز معادل کرد بدون تغيير در مفهوم ديگر کلمات ، می توان تجاوز به عنف را استحصال کرد . چه جوری ؟ چون سرقت نوعی تجاوز به حريم شخصی فرد است پس سرقت تقريبا هم ارز با تجاوز است . اما خيلی بعيد است که رييس ۱۱۰ حين اعلام آمار جرايم بيايد و بگويد که مثلا طی شبانه روز گذشته فلان قدر تجاوز به عنف داشتيم . پس اين تعبير يه کم نامعقول است .
آخرين چيزی که به ذهن بازيگوش رسيد اين بود که احتمالا اشباه لفظی صورت گرفته و بجای سرقت به عنف بايد سرقت با عنف گفته می شده و منظور و مقصود از عنف همان زيد يا دوست دختر يا زن همراه نامحرم است و سرقت با عنف يعنی دزدی با همدستی دوست دختر .


نکات :
اولا ، چون اصطلاح سرقت به عنف همرديفه زورگيری و دستبرد و ... اعلام شده پس بايد يه جورايی مفهموم دزدی بدهد .
دوما ، چون کار بی ناموسی مال رژيمه قبلی بود پس اساسا فرضيه تجاوز به عنف باطل است .
و چون هميشه از بردن نام دوست دختر در تلويزيون پرهيز می شود حتما منظور گوينده ، سرقت با همدستيه دوست دختر بوده .


ميبينيد يک حرف يا کلمه چقدر می تونه بازيگوشو سردرگم بکنه ؟

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٢